29 maj söndag

Mitt sista blogginlägg

Den 1 augusti 2007 flyttade vi hit som familj, och nu har snart 9 år gått och tiden har liksom flugit iväg. Att fått vara pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen Borlänge har verkligen varit en stor ynnest. Jag har trivts så enormt bra här i stan och då inte minst med att få tjäna Gud, bygga församlingen och Guds rike tillsammans med så många underbara människor som finns i denna församling.

Jag och min fru Marie fick möjligheten att tillsammans få tjäna som pastorspar vilket vi var mycket tacksamma över. Mer än en gång har vi inför varandra uttryckt vår tacksamhet, glädje och förmån att tillsammans få stå i tjänst i församlingen.

Slutet på år 2014 var traumatisk för mig och min familj liksom för hela församlingen och för många andra. Vad som då skedde och den smärta jag o barnen upplevde går inte beskriva med ord. Hela livet ställdes på ända för oss. Sorgen och saknaden tillsammans med alla frågor tog sitt brutala grepp om oss. Men direkt fick vi ett fantastiskt stöd av församlingen och många andra för att kunna hantera den förlust som drabbade oss när min fru som jag varit gift med i 20 år inte fanns längre och då barnen inte längre hade någon mamma.

Mitt i allt mörker har jag på ett förunderligt sätt hela tiden känt att Gud har varit nära mig och barnen och Han har också varit verksam i och genom församlingen. Det som skedde var mörkt och meningslöst. Men Gud sviker aldrig. Under denna period fram tills idag har jag verkligen känt att Gud har varit min tillflykt, min hjälp, min befriare och Han har varje dag visat sin omsorg.

Den tacksamhet och glädje jag känner över dessa 9 år i Borlänge är större än det mörka och hemska som hände. Jag vet och har själv fått uppleva att Gud är trofast. Han sviker aldrig.

Nu är det en ny tid i livet för mig och för mina barn. I sommar flyttar vi till Kumla och jag kommer den 1 augusti bli pastor och föreståndare i Pingstförsamlingen där.

Liksom jag är övertygad om att det bästa ligger framför oss som familj så är jag lika övertygad om att den bästa tiden ligger framför för församlingen här i Borlänge.

När vi tror på Jesus och lever för honom kan vi alltid luta oss mot Gud och stå stadigt på Hans löften. I Filipperbrevet 1:6 läser vi:
"Jag är övertygad om att Han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Jesu Kristi dag."

Gud har stora planer för Borlänge, och Han vill fortsatt, men i än större styrka, visa sin makt och härlighet i och genom Pingstförsamlingen i Borlänge, för stadens bästa till människors frälsning. Så jag ska med spänning se fram emot vad Gud fortsatt kommer att göra i Borlänge och i församlingen.

Jag vill redan nu säga TACK till er alla i församlingen. Ni har varit och är fantastiska. Jag älskar verkligen församlingen här och kommer sakna er så mycket. Så från djupet av mitt hjärta: Tack för all kärlek, omsorg, uppmuntran, uppbackning och förböner jag och familjen fått genom åren. Tillsammans har vi kämpat, och vunnit segrar, fått se hur människors liv blivit förvandlade till frälsning o helande, tillsammans har vi lovsjungit och prisat Gud, tillsammans har vi också gått igenom den mörka dalen, där vi i sorg o saknad har gråtit tillsammans.

Till sist vill jag ge några verser från Rom 8:18-39 som har fått betyda mycket för mig:

"Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår... Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut... Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."

Söndagen den 5 juni håller jag min avskedspredikan och då jag kommer predika om "Hjärtat" utifrån Ordspråksboken 4:23.
"Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet."

Med önskan om Guds välsignelser och en härlig, avkopplande sommar!

Tomas

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Här kommer församlingens pastorer Andréas och Gunilla att dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.