Hemgrupper

Kristen är man inte bara på söndagen utan hela veckan. Vi tror på en vardagskristendom som fungerar alla veckans dagar.

Därför är den lilla gruppen (max 10-12 st) där vi möts hemma hos varandra så viktig. Många längtar efter nära relationer där man kan utvecklas både andligt och personligt. I den lilla gruppen blir alla sedda och kan få komma till tals.

Bibeln talar om att alla har något att bidra med när vi kommer tillsammans som församling. I hemgruppen blir detta naturligt. Församlingen är inte bara den stora festfirande gudstjänstgemenskapen utan även den lilla gemenskapen.

Vi står för närvarande i ett uppbyggnadsskede och målet är att alla ska erbjudas en hemgrupp. När man är ny i kyrkan, kanske nyinflyttad, sökare eller ny i tron är hemgruppen ett väldigt bra sätt att komma in i församlingsgemenskapen.

Hemgruppen består av tre huvuddelar vilka är:

  • Lärjungaträning (bibeln - bönen - lovsången - nattvarden i centrum där varje deltagare tränas till att tjäna Gud och sina medmänniskor)
  • Social gemenskap (dela vardagslivet tillsammans)
  • Evangelisation (öppen gemenskap för mina vänner, grannar, arbets/skolkamrater etc)

Är du intresserad av att vara med i en hemgrupp?
Skicka din intresseanmälan till info@borlange.pingst.se.