Söndagsskola (upp till 12 år)

Välkommen till söndagsskolan! Nu har vi startat igen, fr.o.m. söndag 26 augusti. Vi träffas varje söndag kl 11.00 i Pingstkyrkan.

Detta är Söndagsskolan: en träff på söndagarna samtidigt som gudstjänst firas. Det är för alla barn upp till ca.12 år. De allra minsta får ha med sig en förälder.

Varje vecka träffas vi först i storsamlingen där vi sjunger tillsammans, får se något dockdrama, och samlar in kollekt. Kollekt är när vi får möjlighet att ge en frivillig peng till vårat missionsprojekt, som just nu är till projekt bland barn i Rumänien, "Vårblommor", samt flera självhjälpsprojekt tillsammans me "Barnmissionen".Sen delar vi upp oss i Rubinen och Safiren; äldre barn i en grupp och yngre i en annan. Där får vi undervisning från Bibeln, spelar Bibelbingo och hinner ibland även med bibelgympa, pyssel eller något spel.

Veckans minnesvers (till den 18 nov): Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himmelen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Matteus 6:9-13

Välkommen in!!!

Gunilla Sehlin

Pastor och föreståndare

073-981 57 18
gunilla.sehlin@pingst.se