Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete. Kom ihåg att märka betalningen med ändamål eller "Gåva till församlingen".

OBS! Om du vill ge ett bidrag till UMF – Ungdomarnas missionsfond –sätter du in din gåva på vårt bankkonto i Handelsbanken: Clearingnr 6455,kontonr 724 228 918. Märk betalningen med “UMF”.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 265-3863.

Via Swish

Du kan swisha din gåva till numret 123 551 21 40.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.

Ange belopp: SEK