Du är här:Start > Om oss > Mission

Mission

Vi vill sträcka oss till jordens yttersta gräns, inspirera och hela tiden utveckla vårt missionsengagemang. Vi vill att Jesus ska bli känd, trodd, älskad och efterföljd inte bara i Borlänge utan i hela världen.

Detta innebär att vi ger ekonomiskt stöd till både evangeliskt/ församlingsgrundande arbete och socialt arbete.

- Vår församling har en systerförsamling i Egypten. Detta innebär att vi ber för församlingen, utbyter kontakter och erfarenheter, samt ställer oss bakom den lokala församlingens vision och mission att tjäna folket i detta område med fokus på de behov som finns bland barnen, ungdomarna och kvinnorna. Ett inhemskt par som vår församling understödjer sköter kontakterna de har också planterat ett antal församlingar i landet.

- Vi stödjer också ett församlingsplanteringsarbete i Toscanaregionen Italien. Detta sker genom församlingen Centro Christiano ”Fonte di Vita” i Livorno, där pastor Dante Bernarducci är pastor. Församlingen är inne i ett kraftigt tillväxtskede. Utvecklingen har gått från ett 15-tal personer år 2001 till idag då de är ca 300 st. Under dessa år har de döpt 285 st personer. Församlingen har planterat fyra nya församlingar; i Pontedera, La Spezia, Cecina och nu senast i Elba. Fler platser är på gång. www.livornopergesu.com

- Vi stödjer också missions och hjälpinsatser som görs gemensamt genom Pingströrelsens internationella arbete utöver världen. www.pingst.se

- Genom vår söndagsskola samlar vi in pengar och för dem får fattiga familjer i Malawi får. Insamlingen sker i samverkan med www.pmu.se