Du är här:Start > Blogg

22 maj onsdag

Otillräcklig

Ibland kan man känna sig otillräcklig. Ibland gäller känslan hela livet och ibland vissa områden; otillräcklig som förälder, otillräcklig som arbetar, otillräcklig som vän, otillräcklig som lärjunge.

Jag själv blev påmind av en dikt jag skrev för några år sedan, jag skrev den inspirerad av John Bunyan som varnar sina vänner att vara som en målad eld utan värme.

Målad

Är jag blott en målad eld som ingen värme giver?
Är jag som en tatuerad ros vars taggar ingen river?
Kanske ger jag ingen frukt, likt ett äppelträd som dött.
Eller liknas jag vid ett broderat hav där ingenting blir blött?

Min rädsla syns i mina ord, att vara salt som stampats ner.
Att inte utge någon smak, inte duga till nå mer.
Att ljuset mitt nu brunnit ut och helt slocknat har.
Att stan på berget som stadigt stått, nu ej finns kvar.

Bevara mig åh Jesus Krist, hjälp mig hålla ut.
Hjälp mig löpa loppet klart, tills mitt liv tar slut.
Låt mig inte tappa dig, som vägen, livet är.
För jag tror på kärleken, att du mitt hjärta bär.

Ibland är man nog otillräcklig, ibland räcker man på riktigt inte till och det är givetvis inget man vill men jag tror det är oundvikligt. Och det jag tror vi kan göra, i vår otillräcklighet, är att söka Gud som har lovat vara med oss, han som har lovat att ge oss det vi behöver. Vi sätter vårt hopp i Gud. När jag känner mig otillräcklig, för det händer, så ber jag. Jag ber Gud om hjälp i min otillräcklighet. Det enda jag har är Jesus. När livet inte går som det tänkt, när jag inte har kraft, när jag inte klarar av det jag behöver göra så finns ändå Gud där, mitt i min egen otillräcklighet och han räcker till. I det långa loppet så räcker Gud alltid till.

Jag stämmer in i orden från Klagovisorna 3:21-23 "Min vånda är stor, men jag har inte förlorat hoppet: Herrens nåd är det att det inte är slut med oss,
hans barmhärtighet upphör aldrig. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet."

Guds trofasthet övervinner min otillräcklighet och när jag får dessa känslor sträcker jag mig i desperation efter Jesu oändliga nåd och hjälp.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

7 maj tisdag

Vad har vi som världen inte har?

Vad har vi som inte världen har?

Frågan kommer av att jag har funderat på varför människor skulle vilja komma till oss? Har vi den bästa musiken? Har vi de bästa talarna? Har vi den vackraste lokalen?

Vi har mycket bra musik och bra lokal. Det är dock troligtvis inte därför människor kommer till oss utan av andra anledningar.

Förra helgen undervisade Christer om att leva ett naturligt övernaturligt liv. Vi fick höra mycket vittnesbörd om mirakel och se Guds kraft i rörelse. Gåvorna är viktiga och kraften är avgörande för att få se en förändring i våra liv men det som är viktigare än allt annat är kärleken.

Kärleken är vår motivation att vi älskar så som Gud har älskat oss.

Det är omöjligt i vår egen kraft men när vi får en uppenbarelse om korset, kraften och kärleken som utgår därifrån så fylls vi av en frid och glädje som förlöser tacksamhet och kärlek till Gud.

Galaterbrevet 6:14-15 betonar: "Men det enda jag vill skryta över är vår Herre Jesus Kristus kors... Det som betyder något är en ny skapelse."

Att ha förståelse för korsets innebörd ger oss ett nytt perspektiv på världen och oss själva. Den som har gripits av korsets betydelse är en ny skapelse. Det gamla har försvunnit och något nytt har kommit!

Nåden som vi då upptäcker får oss att vilja dela med oss av den bubblande strömmande kärlek som Gud har gjutit in i oss genom den helige Ande. De strömmar som Jesus säger ska komma ut ur den som tror på honom.

Vänner vi har något att erbjuda denna värld. Vi har fått del av något större.

Första Korintierbrevet 12:31 säger: "Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra."

Vi läser också i första Korintierbrevet 13:1-8, 13: "Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal... Men störst av dem är kärleken."

Johannes första brev 4:10 fortsätter: "Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder."

Genom att leva i denna kärlek låter vi Anden forma oss och visa den övernaturliga kärleken som ger mening åt Andens gåvor.

Jesus visar vägen för oss. Han hade medlidande med de lidande. Vi är kallade att vara Jesu händer och fötter på jorden, att visa kärlek gentemot våra medmänniskor och svara på Hans kallelse till tjänst. Genom våra handlingar av kärlek reflekterar vi Jesu kärlek till oss och deltar i Hans uppdrag att förvandla världen.

Av Daniel Oscarsson

Pastor och föreståndare

073-433 71 60
daniel@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

24 apr onsdag

Att känna igen Anden

Wilfrid Stinissen skriver i sin bok Hör du vinden blåsa om 6st sätt att känna igen när det är helig Ande som talar.

Här kommer dem (all text i citat är från boken):

Byggd på evangeliets grund
Joh 14:26
"Endast den impuls som är i överensstämmelse med evangeliet eller Jesu liv kan komma från den helige Ande."

Andens ingivelser är förnuftiga
1 Kor 14:33
Detta betyder "inte att de svarar mot det som världen anser vara förnuftigt, utan att de är i överensstämmelse med vårt av tron upplysta förnuft."
"När Anden talar till dig brukar han inte motsäga den ursprungliga skapelsen. Hans impulser harmoniserar med de lagar och den struktur som människan och tingen är utrustade med av skaparen."

Frid
Joh 14:27
"Frid är det tillstånd där allt har fått sin rätta plats, där det råder harmoni. Om du fått frid upplever du inte längre dig själv som en samling spridda bitar utan du har blivit ,hel,. Allt är hopfogat."
"Det är dock klokt att ha lite tålamod och inte dra förhastade slutsatser. Det kan hända att Andens röst i ett första moment skapar en helig oro." Men att det liksom sen övergår till en frid.

Inga överkrav
1 Kor 10:13
"Den heliga Ande kräver inte mer än vad du kan ge honom."
Om du förnimmer en impuls att leva ett radikalare evangeliskt liv, men samtidigt upplever detta som en tung börda som gör dig ledsen och modlös, då kommer denna impuls troligen inte från Anden.

Anden talar konkret
Apg 10
"Det är här och nu något måste andras."
"Han vill att du överlämnar din framtid åt honom. Du behöver inte fantisera ihop din framtid, det gör Gud. Och han har en sprudlande fantasi. Andens impulser gäller mestadels nästa steg. De gäller för ditt liv idag. Hur mycket går inte förlorat genom att vi drömmer om morgondagens liv istället för att leva livet idag. "
"Många väntar sig alltför mycket av yttre förändringar." att man vill flytta till en ny stad eller ha ett annat yrke eller så där, då kan jag tjäna Gud bättre. "För det mesta uppmanar Anden till en inre förändring. Om du inte finner frid i din nuvarande miljö, hjälper det i allmänhet inte att söka en annan. Problemet brukar inte ligga i miljön utan i människan."

I församlingen
Apg 15:28
"När det gäller viktiga beslut, borde man vara beredd att låta sin egen tolkning av Andens verk underställas kyrkans granskning."
"Den som inte är beredd att fråga andra till råds utan endast litar på sitt eget omdömen, visar att han egentligen inte önskar gå Guds vägar utan bara sina egna. Genom att ärligt tala med en annan människa får du en chans att komma ut ur din egen lilla värld. Det stämmer dock endast när du väljer någon som vågar säga vad han/hon tänker."

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

9 apr tisdag

Ödmjukhet

Det är svårt att mäta sin egen ödmjukhet. Är jag ödmjuk kan jag fråga mig ibland, ja det händer väl inte så ofta att jag ställer fråga för jag tror ju att jag är det... eller hur var de nu?

Vad är ödmjukhet, vad innebär det att ödmjuka sig?

Illustrerat bibellexicon benämner det, utifrån bibelns hebreiska ord, att ödmjukhet är: nedtryckt, nedböjd, saktmodig, ödmjuk. Och enligt det grekiska ordet: låg, ringa, ödmjuk.

Vidare skriver dem: "Att vara ödmjuk innebär enligt Skriftens språkbruk att ha ett sinne som är böjd, inriktat på det som är ringa, att änka ringa om sig själv." Något som stämmer med Rom 12:16 "Behandla alla lika. Anse er inte för fina för att umgås med dem som är ringa. Och tro inte att ni vet allt."

Bland grekerna och romare var det styrka som var framträdande, att vara ödmjuk ansågs vara föraktligt, en svaghet som hade "smak av feghet och inställsamhet."

Men bibeln går verkligen emot de "starka" på denna punkten.
Ord 3:34: "Han hånar dem som hånar honom, men de ödmjuka visar han nåd."
Ps 37:11: "Men de ödmjuka får ärva landet och glädjas åt stor frid."

Jesus framställer sig själv som ödmjuk, han uttalar det och han visar det genom sina handlingar inte minst när han tvättar lärjungarnas fötter och förstås, den största ödmjuka handlingen av dem alla: När han lägger bort sin makt, när han inte försvarar sig, när han går dödens väg genom korset för våra synders skull. "I Jesus Kristus visar den sanna storheten sig i ödmjukhetens dräkt."

Är jag ödmjuk?

Peter Halldorf skriver i boken Mellan skymning och mörker: "Tror du dig vara Ödmjuk?" Frågar Isak Syriern, och tillägger: "Du tål ju inte ens att bli anklagad av andra. Därigenom kan du veta om du är ödmjuk: att du inte rubbas ur ditt lugn när du blir orättvist anklagad."

Ödmjukhetens väg går emot vår själviska väg. Ödmjukheten böjer sig, ödmjukheten behöver inte bevisa något, ödmjukheten sätter sin fulla tillit på Jesus Kristus.

Är jag ödmjuk?

Nej.

"Herre, ge mig ett milt och ödmjukt hjärta. Låt mig lägga bort mitt eget, låt mig lägga bort mina egna strider. Låt mig se på andra med kärlek. Låt mig sätta andra före mig själv. Låt mig leva i den ödmjukhet som innebär liv. Jesus, lär mig att leva, inte för att jag måste, utan för att jag vill.
I Jesu namn Amen"

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

27 mar onsdag

Påskhelgen

Vi närmar oss påskhelgen, kristendomens viktigaste tidpunkt, då vi reflekterar över den seger som Jesus vann för oss genom sitt lidande och uppståndelse. Det är en tid av tacksamhet för den förlåtelse och försoning som han erbjuder oss. Men det är också en tid då vi kanske befinner oss omgiven av symboler som kan förringa det verkliga budskapet.

Påskfirandet har blivit förknippat med kycklingar, ägg, påskris och till och med påskharen. Dessa traditioner kan nästan uppfattas som ett skämt, och jag kan inte låta bli att skratta åt Johan Glans humoristiska tolkning av våra påskvanor. Men låt oss inte glömma bort vad som är kärnan i påskens budskap.

I Efesierbrevet 1:18-23 talar aposteln Paulus om den seger som Jesus har vunnit åt oss. Det är en seger som sträcker sig bortom det jordiska, en seger över döden, synden och sjukdomens makt. Genom hans uppståndelse har han visat sin överlägsenhet och försonat oss med Gud.

När vi ser på korset, kan det vara lätt att förbise dess ursprung som ett avrättningsredskap, en symbol för lidande och förnedring. Men det är just här, på korset, där Jesus bar våra synder och betalade priset för vår skuld. Det är här vi finner villkorslös kärlek och Guds kraft i handling.

Jesu ord på korset talar till oss om förlåtelse, barmhärtighet och fullbordan av Guds plan för vår frälsning. Genom hans lidande och uppståndelse erbjuds vi en väg till omvändelse och evigt liv.

Så låt oss inte förlora fokus på det verkliga budskapet om påskens seger. Låt oss reflektera över den kärlek och försoning som Jesus erbjuder oss genom korsets kraft till frälsning. Må vår tacksamhet för det han har gjort för oss fylla oss med glädje och lovsång i evighet!

Av Daniel Oscarsson

Pastor och föreståndare

073-433 71 60
daniel@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.