Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst där människor från olika generationer och bakgrunder finns med. Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människa. I predikan, sången & musiken, bönen, nattvarden och den gemenskap som följer vid kyrkkaffet är Gud närvarande och berör. I varje gudstjänst finns möjlighet till förbön. Under gudstjänsten är det även söndagsskola för alla barn.

Välkommen!

Våra söndagsgudstjänster sänds även på live.ping.st


Translation to english is available during our services.