Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete. Kom ihåg att märka betalningen med ändamål eller "Gåva till församlingen".

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 265-3863.

Via Swish

Du kan swisha din gåva till numret 1235512140.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Ange belopp: SEK