Mission

Vi vill sträcka oss till jordens yttersta gräns, inspirera och hela tiden utveckla vårt missionsengagemang. Vi vill att Jesus ska bli känd, trodd, älskad och efterföljd inte bara i Borlänge utan i hela världen.

Detta innebär att vi ger ekonomiskt stöd till både evangeliskt/ församlingsgrundande arbete och socialt arbete.

- Vår församling har en systerförsamling i Egypten. Detta innebär att vi ber för församlingen, utbyter kontakter och erfarenheter, samt ställer oss bakom den lokala församlingens vision och mission att tjäna folket i detta område med fokus på de behov som finns bland barnen, ungdomarna och kvinnorna. Ett inhemskt par som vår församling understödjer sköter kontakterna de har också planterat ett antal församlingar i landet.

- Vi stödjer också ett församlingsplanteringsarbete i Toscanaregionen Italien. Detta sker genom församlingen Centro Christiano ”Fonte di Vita” i Livorno, där pastor Dante Bernarducci är pastor. Församlingen är inne i ett kraftigt tillväxtskede. Utvecklingen har gått från ett 15-tal personer år 2001 till idag då de är ca 300 st. Under dessa år har de döpt 285 st personer. Församlingen har planterat fyra nya församlingar; i Pontedera, La Spezia, Cecina och nu senast i Elba. Fler platser är på gång. www.livornopergesu.com

- Vi stödjer också missions och hjälpinsatser som görs gemensamt genom Pingströrelsens internationella arbete utöver världen. www.pingst.se

- Genom vår söndagsskola samlar vi in pengar och för dem får fattiga familjer i Malawi får. Insamlingen sker i samverkan med www.pmu.se

ActiVoice (från åk 1)

OBS! Nu finns det information om barnlägret i augusti!

 

JUST NU HAR VI INGEN ACTIVOICE IGÅNG.


Om du gillar sång, dans drama, och går i åk 1 och uppåt är du välkommen att vara med i ActiVoice! 

ActiVoice inriktar sig på sång, dans, drama, skapande och är en lärjungaträning där vi  med hjälp av detta bl.a. lär oss känna igen Guds röst och tränar på att be.

Vi som kommer vara ledare heter Amanda Stevens och  Camilla Andelius.

Om du har funderingar kan du kontakta Amanda Stevens amanda@borlange.pingst.se

Välkomna!

Relaterad information

Gunilla Sehlin

Pastor och föreståndare

073-981 57 18
gunilla.sehlin@pingst.se