Gudstjänst

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst där människor från olika generationer och bakgrunder finns med. Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människa. I predikan, sången & musiken, bönen, nattvarden och den gemenskap som följer vid kyrkkaffet är Gud närvarande och berör. I varje gudstjänst finns möjlighet till förbön. Under gudstjänsten är det även söndagsskola för alla barn.

Välkommen!

Våra söndagsgudstjänster sänds även på live.ping.st


Translation to english is available during our services.

Kommande händelser