5 jan söndag

Nytt år - nya möjligheter

Vilken dag vi hade i kyrkan idag. Så tacksam till Gud och så tacksam
till alla goda vänner i församlingen. Att se en hel församling på knä i heligt allvar inför Gud i bön för vår stad, och för vår församling, det berör.

Jag tror på Pingstförsamlingen Borlänge. I år är det 96 år sedan
församlingen startades, och outtröttligt har hon kämpat för att Guds rike ska bredas ut i vår stad, vårt land och ut över hela jorden.

Det är verkligen en förmån att få vara en del av denna församling, med så mycket atmosfär av värme, omtänksamhet och kärlek.

På samma sätt känner jag glädje över alla mina pastorskollegor och
vänner som kämpar för Guds rike runt omkring i vårt land. Nu i veckan så möts landets pingstpastorer i Stockholm under några dagar. Det ska bli en stor förmån att få träffa alla.

Vi lever i en tid där den kristna trons historiska fundament löses upp i postmoderna tankekonstruktioner. Som församling, som pingströrelse och som kristenhet har vi stora utmaningar. Kunskapen om den kristna tron blir allt mindre i det svenska samhället och många församlingar kämpar för sin överlevnad runt omkring i Sverige.

Men jag tror på församlingens framtid då Jesus själv har sagt att han ska bygga sin församling. Jag har stor tro på församlingens möjligheter och betydelse och tror att församlingen är Sveriges räddning.

Därför tror jag att vi mer än någonsin behöver leva ut vår tro på Jesus både i ord o handling. Vi behöver bygga församlingar i vårt land som berör byar, samhällen och städer med Guds kärlek och som inte kompromissar med bibelns budskap att endast Jesus är vägen, sanningen och livet och att endast han har makt att förlåta synder och föra oss till en levande gemenskap
med Gud.

År 2014 blir ett spännande år!

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.