Du är här:Start > Blogg > Årshögtid

10 jan tisdag

Årshögtid

I söndags hade vi årshögtid i församlingen, det är en glädje att se tillbaka på 2016 och inse allt som händer i Borlänge Pingstförsamling. Här kommer en sammanfattning av vår verksamhetsberättelse:

"Under 2016 har församlingens verksamhet pågått för fullt. Vi har fått en ny anställd, Andréas Skogholm, och vår föreståndare, Tomas Höglund, har flyttat till Kumla. Gunilla Sehlin har gått upp till 80% och vi har haft Fartun Abdi Warsame hos oss som praktikant i några månader. Dessutom började Erik Hedström i höstas på teamträningsskola där han har vår församling som utbildningsställe.

Vi har haft en aktiv barn-och ungdomsverksamhet med många olika grupper. Söndagsskola på söndagar och ungdomssamling för tonåringar på fredagar, men också körverksamhet, uteaktiviteter för hela familjen och en träff för barn mellan 9-12 år. Förutom detta har bibeläventyret fortsatt genom Gunilla Sehlin i flera olika skolor i Borlänge.
Äldreverksamhetens dagledigträffar har fortgått med stor succé under året. Flera gånger i veckan har det även varit bönesamlingar och vid två tillfällen har vi haft extra bön under ett par veckor. På hösten har en framgångsrik äktenskapskurs ägt rum.

Söndagarnas gudstjänster har fortsatt och fyllts av lovsång, bön och predikan. Under året har nio stycken döpt sig.

Vi är otroligt tacksamma för allt som Gud gör i våra liv och i Borlänge Pingstförsamling!"

--
I Helbibel-läsningsplanen från "Anta Utmaningen" så ingår Ord 3:1-6 idag. Just i v.5-6 läser vi: "Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar."

När jag läser detta tänker jag även på Matt 6:33 "Sök först Guds rike och Hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också." Samt Matt 22:37 där Jesus svarar på frågan om det viktigaste budet: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. [...] Du ska älska din nästa som dig själv."

Vi ska lita på Herren, det är alltid Han vi ska sätta först. Vi har en mänsklig logik och vårt förstånd tillhör denna mänskliga logik, men Guds gudomliga logik är något helt annat och dit kan vi aldrig nå med vårt eget förstånd utan endast med tron på att Herren håller och står fast i sitt ord om att ge oss det vi behöver.

För Gud vill vårt bästa och när vi sätter vår tillit till honom, något som i mänskliga ögon kan vara naivt eller till och med idioti, då ger vi Gud möjlighet att hjälpa oss och leda oss in i det bäst.

Allt i Jesu Kristi namn som dog och uppstod för våra synder och som älskar oss evinnerligen.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.