31 maj onsdag

Dop, kanothajk och snart sommar

Ja två söndagar i rad har vi fått ha dop på vår söndagsgudstjänst. Den 21:e Maj döpte sig 6st ungdomar och den 28:e maj döpte sig en till. Det är alltid en glädje när människor väljer att helhjärtat följa Jesus och låta sig döpas inneslutas i orden: "Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus" (Gal 3:26-28).

Under Kristihimmelsfärdshelgen så åkte 14st från USB 7.0 iväg på en kanothajk som varade två dygn med två nätter. Det var ren glädje att vara iväg, men också en stor utmaning för flera stycken. Både fysiskt och psykiskt är det påfrestande att ständigt ta sig framåt med paddlarna samt vara omringad av människor och bo i tält och äta ute. Men summan av helgen var mycket positivt och vi hade goda samlingar på kvällarna.

Vi börjar landa inför sommaren nu, söndagsskolan gör uppehåll, ActiVoice har haft sin sista träff och USB 7.0 har terminsavslutning nu på fredag. Ja flera av våra verksamheter går in på stiltje under sommaren men det är ju inte så konstigt, vi är alla mer eller mindre lediga och vill ta vara på den svenska sommaren som vi varje år hoppas bli vädermässigt bra.

Söndagsgudstjänsterna fortsätter precis som vanligt och vi har en stor förväntan på vad Gud vill göra i oss och genom oss där vi tar oss fram i vår vardag och i vår ledighet.

Ja det är ju det som också hänger ihop med dopet, att få leva ett liv i lärjungaskap och vandra med Jesu, i hans kärlek. Det är en frihet att tro på Jesus, dels är det en frihet eftersom vi själva får välja ifall vi vill tro eller inte. Men också är det en frihet ifrån den lag som Guds folk behövde rätta sig till för att nå frälsning. Men nu har Jesus dött och uppstått och Paulus är tydlig i Galaterbrevet då han talar om att det är genom tro vi blir rättfärdiga, precis som Abraham blev rättfärdig genom tro långt innan lagen ens fanns.

Paulus lyfter detta med omskärelse, det var en het fråga på den tiden och flera stycken ansåg att man som kristen även skulle omskära sig, eftersom det står i lagen. Men Paulus skriver i Gal 5:5-6 "Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek."

Här kommer den här dubbelheten in som vi finner i lärjungaskapet. Vi är frälsta av nåd, ingen ska kunna berömma sig över sin frälsning. Men vi kan inte heller frångå ett liv i kärlek som är ett liv med goda gärningar. För när vi lever med Jesus och låter oss formas av honom så föder det goda gärningar i oss, inte av tvång utan som en naturlig händelseutveckling i våra liv.

Anden lever i oss och ger sin frukt, ju närmare Jesus vi drar oss desto mer inflytande får Anden i våra liv och desto mer verskamma kommer märka att Andens frukt blir i våra liv. "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning." (Gal 5:22-23) Detta är något som föds i oss, det är inget vi är ämnade att framkalla själva, av egen kraft. Nej det är något som Gud ger oss, det är något som utgår ifrån honom.

Vad vi kan göra för att leva detta liv, med denna frukt, är att ställa oss till förfogande för Jesus och låta han forma vårt inre liv och vårt yttre liv.

Detta är ständigt min bön, att jag ska få leva ett liv som är präglat av Jesu kärlek.

Nu kommer sommaren och detta blir sista blogginlägget för min del för denna termin. Gud välsigne dig och låt Jesu fortsätta eller börja forma ditt liv.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.