Du är här:Start > Blogg > 2020

14 jan tisdag

2020

Äntligen är det 2020, jag har av någon okänd anledning sett fram emot att få uppleva detta årtal och är tacksam för att nu få genomleva det. Troligen är anledningen att det helt enkelt är tjugo-tjugo, jämt och bra årtal som klingar lätt i munnen. Samtidigt så vill jag tro att Gud på något extra sätt får fatt i mitt hjärta och hjälper mig att lära känna honom än mer, komma i en djupare funktion i mina gåvor som Gud har givit mig.

Jag hämtar väldigt mycket inspiration ifrån biografier, 2019 läste jag om David Wilkersson, Basilea Schlink, Lewi Pethrus, Roger Larsson, Sebastian Stakset och Walter Cohen. Kristna människor som levt med och för Gud och varit burna av Gud blivit förvandlade av Gud och fått vila i Guds nåd.

Just nu läser jag om den gamle predikanten Georg Gustafsson som går ifrån att vara en kommunistisk radikalist som vill krossa borgarna och religionen till att få bli fylld av Jesu nåd och lämna hat bakom sig. Istället för att förvandla samhället genom sitt hat så fick han vara med och förändra samhället genom Jesu nåd. Förändra samhället, ja det va faktiskt vad han fick se. Vid ett tillfälle, när han lämnade sin första pastors tjänst i Värnamo/Karlsfors, för att flytta till Jönköping så samtalar han med direktören på Skånska banken, följande samtal äger rum:
" - Jag har hört att Gustafsson ska flytta, sa han [bankdirektören]. Jag ville bara passa på att tacka Gustafsson för den ekonomiska sanering som har blivit en följd här i stan av Gustafssons ekonomiska verksamhet.
- Det förstår jag inte riktigt [svarar Georg]. Om det har skett någon ekonomisk sanering här så har jag ingenting med den att göra. Jag har inte sysslat med ekonomi. jag har predikat evangelium.
- Ja, det kan väl hända, men det har ändå fått ekonomiska effekter. Jag ska säga Gustafsson, att många av våra besvärligaste kunder, som jämt har krånglat med sina protesterade växlar och andra ekonomiska problem, dom har gått med i Gustafssons församling, och dom har nu blivit våra bästa kunder. Och för detta vill jag tacka er."

Det är ju så med evangeliet, alltså med Jesus Kristus, att det inte bara för människor in på en ny religion med anrika traditioner. Nej, evangeliet förvandlar hjärtan och människans inre. Jesus ger frid, han ger omvändelse ifrån synder och gör oss till nya skapelser där vi får liv och liv i överflöd.

Kanske har du ännu inte fått fast i Jesus, kanske vill du men vet inte hur. Det handlar om att tro och överlåta sitt liv till Jesus. Att säga en enkel bön: "Jesus, jag vill tro på dig och jag ger mitt liv till dig. Fräls mig". Detta är tillgängligt för alla människor och det är bara på grund av Jesus nåd vi får ta del av det: Ef 2:8-9 "Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud, inte på grund av gärningar, och därför kan heller ingen skryta."

Gud vare med dig år 2020, låt det bli ett år där du söker dig än närmre Jesus.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.