Du är här:Start > Blogg > Hans Nielsen Hauge

14 feb onsdag

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) var en man som följde Andens vägledning och spred evangeliet om den levande tron på Kristus runt om i södra Norge. Han fick ett möte med Jesus när han var ute och plöjde en av hemgårdens åkrar. Detta möte berättade han om för andra och flera fick ta emot den kraft det finns i evangeliet, den verkliga sanna kärleksfulla kraften som finns när vi omvänder oss till Jesus.

Han gick runt i olika samhällen och städer och predikade evangelium. Många människor tog emot Jesus och slutade därav att dricka och slåss, istället fick det rätsida på livet och levde ett liv i kärlek. Det var flera orter som blev helt förvandlade efter att Hauge predikat evangelium där.

På denna tid var det inte lagligt att göra detta, det var heller inte lagligt att vara en "lösdrivare" alltså någon som gick omkring utan arbete. Han fick vara med om flera fängelsevistelser.

Vi ett tillfälle kom han till Eiker vid Drammen. Där anlade han ett pappersbruk och i boken Hans Nielsen Hauge av Curt Björkquist kan man läsa följande:

"Inom kort stod Eikers papperskvarn där fix och färdig. Från början var det sex ägare till densamma, bland andra Hauges bror Mikkel. Kostnaderna för anläggningen bestriddes bland annat av de inkomster, som Hauge fått av sina böcker. Genom sina bekanta på landsbygden anskaffade han också ett betydande parti lump. Hauge gladdes över att på detta sätt kunna vara sina vänner till nytta och sätta människohänder i arbete.
Eikers papperskvarn kom med åren att bli en mönsteranläggning. Hauge var den ledande kraften i det hela. Han bistod med råd och dåd, och det var han, som anställde arbetarna. Det blev ett 40-tal. Han lånade också pengar år meddelägarna.
Jämte pappersfabrikationen slog man sig också på tillverkning av benmjöl. Vidare satte man upp en vanlig kvarn och dessutom ett garveri. Ja, på detta sätt växte det upp en betydande industri i Eiker.
Vid fabrikerna rådde vad man skulle kunna kalla en kristlig kommunism. Arbetsgivare och arbetare kände sig som en enda stor familj. Man åt vid samma bord, och vid måltiderna lästes bordsbönerna i tur och ordning av alla. Efter arbetets slut brukade man alltsom oftast samlas till möte.
Härigenom kom i själva verket Eikers papperskvarn att under lång tid framåt bli ett centrum för de nyvaknade kristna livet på Östlandet. Nästan alltid kommo nämligen gäster från både när och fjärran för att hälsa på och få råd och hjälp i olika situationer. På 'kvarnen' kände man sig hemma, och där fick man alltid ett gott Guds ord med på vägen. Under förföljelsetiderna, då motståndet växte, gingo tankarna till 'kvarnen' och man tog vandringsstaven i handen och vallfärdade dit. Här var man alltid välkommen och behövde aldrig gå tomhänt hem." (s64-65)

Jag tycker det är fantastiskt att man genom ett pappersbruk kan verka för att sprida Guds rike och växa som lärjunge. Ingenting är omöjligt för Gud och så otroligt mycket kan användas till att sprida Guds rike!

Hauges liv och verk är en riktig inspiration för oss idag, inte för vad Hauge gjorde, utan för vad Gud gjorde genom Hauge!

Vad vill Gud göra genom dig?

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.