24 apr onsdag

Att känna igen Anden

Wilfrid Stinissen skriver i sin bok Hör du vinden blåsa om 6st sätt att känna igen när det är helig Ande som talar.

Här kommer dem (all text i citat är från boken):

Byggd på evangeliets grund
Joh 14:26
"Endast den impuls som är i överensstämmelse med evangeliet eller Jesu liv kan komma från den helige Ande."

Andens ingivelser är förnuftiga
1 Kor 14:33
Detta betyder "inte att de svarar mot det som världen anser vara förnuftigt, utan att de är i överensstämmelse med vårt av tron upplysta förnuft."
"När Anden talar till dig brukar han inte motsäga den ursprungliga skapelsen. Hans impulser harmoniserar med de lagar och den struktur som människan och tingen är utrustade med av skaparen."

Frid
Joh 14:27
"Frid är det tillstånd där allt har fått sin rätta plats, där det råder harmoni. Om du fått frid upplever du inte längre dig själv som en samling spridda bitar utan du har blivit ,hel,. Allt är hopfogat."
"Det är dock klokt att ha lite tålamod och inte dra förhastade slutsatser. Det kan hända att Andens röst i ett första moment skapar en helig oro." Men att det liksom sen övergår till en frid.

Inga överkrav
1 Kor 10:13
"Den heliga Ande kräver inte mer än vad du kan ge honom."
Om du förnimmer en impuls att leva ett radikalare evangeliskt liv, men samtidigt upplever detta som en tung börda som gör dig ledsen och modlös, då kommer denna impuls troligen inte från Anden.

Anden talar konkret
Apg 10
"Det är här och nu något måste andras."
"Han vill att du överlämnar din framtid åt honom. Du behöver inte fantisera ihop din framtid, det gör Gud. Och han har en sprudlande fantasi. Andens impulser gäller mestadels nästa steg. De gäller för ditt liv idag. Hur mycket går inte förlorat genom att vi drömmer om morgondagens liv istället för att leva livet idag. "
"Många väntar sig alltför mycket av yttre förändringar." att man vill flytta till en ny stad eller ha ett annat yrke eller så där, då kan jag tjäna Gud bättre. "För det mesta uppmanar Anden till en inre förändring. Om du inte finner frid i din nuvarande miljö, hjälper det i allmänhet inte att söka en annan. Problemet brukar inte ligga i miljön utan i människan."

I församlingen
Apg 15:28
"När det gäller viktiga beslut, borde man vara beredd att låta sin egen tolkning av Andens verk underställas kyrkans granskning."
"Den som inte är beredd att fråga andra till råds utan endast litar på sitt eget omdömen, visar att han egentligen inte önskar gå Guds vägar utan bara sina egna. Genom att ärligt tala med en annan människa får du en chans att komma ut ur din egen lilla värld. Det stämmer dock endast när du väljer någon som vågar säga vad han/hon tänker."

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.