Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vår troTron sammanfattas i tre ord: Jesus är Herre.
Ibland frågas efter en sammanfattning av tron. Generellt är Pingstkyrkan tveksam till formulerade trosbekännelser eftersom det begränsar vidden och öppenheten. Traditionellt har bibeln i sin helhet varit bekännelsen. Men om man skall göra några punkter av sammanfattning så ansluter Pingstkyrkan i Borlänge till den världsvida Pingströrelsens trosförklaring. Den används också när den svenska Pingströrelsen sammanfattar den värdegrund som församlingarna har gemensamt.

Gud

Gud är en och möter oss i tre personer: Fadern som är skaparen, sonen Jesus som är frälsaren och den helige Anden som är hjälparen.

Människan

Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild. Alla människor har ett unikt och lika värde.

Frälsning

Vi tror att alla människor syndar mot den helige Guden, att alla behöver frälsning från syndens makt och konsekvenser, att Jesus Kristus är Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, att Han tog alla människors synd på sig och dog på Golgata för oss och uppstod på den tredje dagen. Jesus är den ende frälsaren, medlaren mellan Gud och människa.

Församlingen

Församlingen är de kristnas gemenskap där var och en har något att bidra med. Där får man dela gemenskap, växa och utmanas. I församlingen kan man få hjälp, stöd och upprättelse. Församlingens uppdrag är evangelisation, i ord och handling, samt att göra människor till Jesu lärjungar. Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus.

Bibeln

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord, absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

Dop och Nattvard

Vi tror att en människas bekännelse av tro på Jesus skall följas av dop i vatten, i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Vi praktiserar inte dop av omedvetna barn.

Vi praktiserar Herrens Heliga Nattvard, då den på Jesus Kristus troende tar emot brödet och vinet som ett uttryck för delaktigheten i Kristus, och delaktigheten med alla andra troende i Kristi kropp utöver hela världen.

Anden

Vi tror att dopet i den Helige Anden är en upplevelse som följer frälsningen. Alla troende har del av Guds Ande. Att bli döpt i Anden är att få uppleva ett genombrott i sin erfarenhet av Gud vilket hjälper den troende att upphöja Jesus, leva ett heligt liv i kärlek och att vara ett vittne för Guds rike.

Vi tror att den Helige Anden ger människor speciella förmågor att betjäna sina medmänniskor. Dessa gåvor bygger upp de troende och hjälper dem att mogna tron. Vi tror att Andefyllda troende bär andlig frukt: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Tungotal, profetiska ord och övriga andliga gåvor är ett uttryck för samme Andes verk.

Relationer och äktenskap

Vi är skapade till goda relationer, till att älska vår nästa och även våra fiender. Sexualiteten är Guds gåva till äktenskapet, där Guds tanke är att man och kvinna skall leva tillsammans i livslång trohet. Våra pastorer viger man och kvinna till äktenskap.

Tidens slut

Vi tror att Jesus skall komma åter till jorden, för att upprätta Guds Rike i fullkomlighet. Vi tror på ett evigt liv för den som bekänner Jesus som Herre och Frälsare. Vi tror på de dödas uppståndelse och att alla människor skall stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv.

Vill du sätta dig djupare in i tron rekommenderar vi skrifterna ”Trons Hemlighet” som utarbetats av det Teologiska Nätverket i Pingst.

Pingstkyrkan i Borlänge anknyter till de klassiska trosbekännelserna:
Apostoliska och den Niceno-konstantinopolitanska, och är en del av den internationella pingstväckelsen och anknyter till Pentecostal European Fellowship (PEF) och World Pentecostal Fellowship (WPF) samt till Lausannedeklarationen och Manilamanifestet.