Vår vision och värdegrund

Vision

Vi vill vara en passionerad kyrka som både är personlig och gudomlig där människan och Gud är i centrum.Vi vill verka för Borlänges och vår omvärlds bästa genom att betjäna staden socialt och ha fokus på barn & ungdomar och familjer.

Vare sig du är troende eller inte vill vi att du ska känna att denna kyrka och församling står öppen för dig.Vi vill vara en församling där människor får möta Gud och varm medmänsklighet.

Vi vill vara en relationsorienterad vardagsförsamling för alla generationer där hemgrupperna utgör basen. Vi vill genom bönen, lovsången, bibelundervisningen skapa en miljö i församlingen där Guds närvaro är påtaglig och där betjänandet av våra medmänniskor är i centrum och är motorn i allt vad vi gör.Vi vill sträcka oss till jordens yttersta gräns, inspirera och hela tiden utveckla vårt missionsengagemang.

Vi vill att Jesus ska bli känd, trodd, älskad och efterföljd.

Värdegrund

Borlänges bästa, evangelium för hela människan till alla människor.
Alla människors unika, lika höga värde oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund, kulturell och social bakgrund, funktionsnedsättning m.m.
Respekt för varandra inom församlingen och gentemot alla människor.
Relationer värderas högt. Församlingen vill bygga och främja goda varaktiga relationer. Äktenskap mellan man och kvinna samt familjen är viktiga grundstenar.
Gemenskap som är öppen, involverande, befriande, helande, uppmuntrande och kännetecknas av kärlek och omtanke.
Gyllene regeln (Matteus 7:12)

Jesus säger: ”Allt vad ni vill att människor ska göra för er skall ni också göra för dem”