Du är här:Start > Blogg

8 feb tisdag

Guds nåd

Det där med nåd kan vara väldigt svårt att förstå. I alla fall Guds nåd.

Flera gånger står det i Bibeln att Gud är rik på nåd, t ex i Ps 145:8 "Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede, rik på nåd."

Nåd innebär att man förtjänar ett straff men man slipper straffet. Bibeln lär oss att "Syndens lön är döden" (Rom 6:23) och i samma vers lär den oss också att "Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus, vår Herre."

Jesus tog syndens straff på sig på korset. För hela mänskligheten tog han syndens straff, döden, på sig själv och gjorde så att vi genom vår tro på Jesus också kan få ärva det eviga livet. Det är inte genom gärningar vi kan nå det eviga livet utan enkom genom Jesus nåd. "Ni är alltså räddade genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud, inte på grund av gärningar, och därför kan ingen heller skryta." (Ef 2:8-9).

Genom korset ser vi även den kärlek som Gud visar mot oss människor. Det han själv längtar efter är att vi ska tro på honom, det bevisar han genom sin död: "Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare." (Rom 5:8).

Vi ska inte lägga bort all synd och bli "rena" innan vi möter Jesus. Nej, vi bär hela vårt jag till Honom, hela vårt syndiga jag bär vi till Jesus och Han gör oss rena, han gör oss fria. Genom vårt val att tro på Jesus leder han oss till ett liv i frihet!

Detta är något vi blott kan förstå när vi fått uppleva det. Precis som i sången "Hos Jesus": "Det kan ej förklaras, det kan blott erfaras. Hur saligt det är hos Jesus".

Jesus vill vandra med oss, Jesus vill vägleda oss och göra oss fria ifrån synden. För det är just genom att tro på Jesus vi lämnar synden, för synden är egentligen bara en grej: Att inte tro på Jesus (Joh 16:9).

Sök Jesus, våga tro, och få livet!

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

6 jul tisdag

Akademi Bilda & Sänd

I höst startar en ny utbildning som fysiskt kommer äga rum här i Borlänge.

Det är flera olika aktörer som tagit fram "Akademi Bilda & Sänd". En utbildning som riktar sig till församlingsmedlemmar som vill få verktyg att med större självförtroende kunna ta plats i det offentliga samtalet, antingen om det är på arbetsplatsen, med grannen eller på sociala medier eller kanske på debattsidor i olika tidningar.

5 Lördagar, 2st på HT och 3st på VT träffas man och får undervisning samt goda samtal med både gruppen och föreläsare. De som föreläser är en bredd profiler från svensk kristenhet såsom: Frida Park, Joel Halldorf, Josefine Arenius, Magnus Hagevi, Cilla Eriksson, Stefan Gustavsson, Josefine Lennartsson, C-H Jaktlund, Robban Tjernberg, Joakim Hagerius, P-O Flodström, P-O Byrskog och fler därtill.

Jag själv kommer vara engagerad i utbildningen och vi som församling har ställt oss bakom detta initiativ.

Jag lockas av denna utbildning för jag tror verkligen på det goda samtalet. Ofta, inte minst i sociala medier, är det svårt att få fram ett gott samtal. Det blir mest åsikts-kastning istället för att man för det goda samtalet med goda argument och med en respekt mot den andre även om man inte har samma ställningstagande.

Det har funnits liknande utbildningar som denna i form av Petrus-akademin och WilberforceAkademin. Båda dessa har dock uppehåll 2021 och vi hoppas att Akademin Bilda & Sänd kan fylla det hål som dessa två utbildningar lämnar efter sig.

Klicka in dig på hemsidan www.bilda.nu/bildasänd och läs mer om utbildningen som även går att vara med på digitalt.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

22 apr torsdag

Tomhet men ändå hopp

Boken Predikar inleds med orden: "Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet."

Visst känns det så ibland, att allt är tomhet, att allt är precis som Predikaren skriver några verser längre fram: "ett jagande efter vind"

Jag själv har känt den känslan många gånger i livet och under pandemin är det en känsla som varit närvarande alltför mycket. Samtidigt har den liksom inte helt tagit över, för någonstans finns det också ett hopp.

Kristendomen är (och bör) vara hoppets religion. Vi tror på en Gud som bär genom svårigheter, som ger frid och som, genom vår tro (inte gärningar), ger oss evigt liv.

Lärjungen och aposteln Petrus skriver: "Välsignad är vår Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen" (1 Petr 1:3-4).

Jesus säger i Matt 11:28-30 "Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt."

Ett liv med Jesus är ett liv i tillit till en Gud, det levande hoppet som bär oss genom svårigheter, genom "dödsskuggans dal". Det livet är till för alla, varenda människa har möjlighet att tro på Jesus. Precis som vi läser i Rom 10:9 "Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväck honom från de döda, då blir du räddad."

Jag vill påminna dig som tror att inte tappa bort hoppet i Jesus, sök Honom i bön och skrift, närma dig Honom och han ska närma sig dig, ja han har aldrig lämnat dig!

Jag vill uppmuntra dig som inte tror att ge ditt liv till Jesus, att be till honom med dina egna ord och börja en ny resa, en ny epok i ditt liv. Ett liv tillsammans med Jesus!

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

23 feb tisdag

Gudsbild

I söndags (22/2) predikade jag om vilken bild vi har av Gud, vilken förståelse vi har av Gud. Det vi i kyrkan brukar kalla Gudsbild. Jag talade om att Gud är en helhet och för att försöka oss på att förstå Honom behöver vi också förstå helheten av honom.

Jag läste en liten sammanfattning som jag nu lägger ut här med tillhörande fotnoter på alla ord, det finns givetvis fler bibelord på orden men jag har valt att ge ett eller max på exempel per ord. Håll till godo:

Gud är trofast, barmhärtig, rättfärdig, rättvis, rik på nåd och sen till vrede. Han är kärlek, Han är den som dömer, Han är den som förlåter, Han är vägen, sanningen och livet. Allsmäktig, väldig, evig, härskarornas Herre, Han är helig, Han är den högste, skaparen, världens ljus, och Han är alltigenom God. Han är den herde som leder sitt folk, Han ger och håller sina löften, han räddar, Han befaller, Han är Kung, sitter på tronen och regerar, Han är vår Fader, Han tröstar som en moder, Han är klippan, Han är den som helar. Han är den som är.

Barmhärtig, sen till vrede, rik på nåd, trofast: 2 Mos 34:6. Allsmäktig: Jes 10:13. Väldig: 1 Mos 17:1. Kärlek: 1 Joh 4:8. Skaparen, evig: Jes 40:20. Vägen, sanningen och livet: Joh 14:6. Helig: 3 Mos 11:44. Världens ljus: Joh 8:12. Rättfärdig, rättvis: 5 Mos 32:4. God Ps 25:8; 1 Krön 16:34. Domare Ps 7:12. Härskarornas Herre (Herren Sebaot): 2 Sam 6:2. Högste: 1 Mos 14:20. Leder sitt folk: 5 Mos 8:2. Ger och håller löften: 5 Mos 6:18. Räddar: 2 Mos 6:6; Rom 9:10. Befaller: 2 Mos 34:11; Joh 14:21. Herde: Ps 23:1. Regerar på tronen: Ps 9:8. Kung: Ps 24:10. Fader, Klippan: 5 Mos 32:4-6; Jes 64:8. Helar: Se Jesus i evangelierna; 2 Mos 15:26. Tröstar som en moder: Jes 66:13. Förlåter: Neh 9:17
Gud är: 2 Mos 3:14.

Om du vill se predikan så finns den här: https://youtu.be/8_bwE0OX5DI

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

28 okt onsdag

Du behöver inte leva med hat

Du behöver inte...
Det finns en del saker i livet som vi tror vi behöver men i själva verket behöver vi väldigt lite. Ser man på den klassiska behovstrappan hittar vi mat, luft, vatten, trygghet, gemenskap m.m. Men det finns också mycket vi inte behöver. Vi skapar oss behov i våra liv, saker vi tror att vi behöver men egentligen behöver vi det inte alls. Som TV, Mobil, Internet t. ex. Dock har vi skapat oss ett behov kring dessa saker.

Hur som, en sak vi inte behöver är att hata. I dagens samhälle ser vi väldigt mycket hat och det kommer ifrån alla världens alla grupper. Ingen grupp eller kategori av människor är fria från hat, inte ens de kristna.

Detta är givetvis sorgligt, men det verkar finnas i oss människor ett driv att hata andra eller åtminstone tycka illa eller se ner på andra. Det är alltifrån att hata människor med en annan hudfärg, en annan religion eller för att de håller på ett annat fotbollslag än du själv. Jag själv har väldigt svårt för det amerikanska fotbollslaget Steelers.

Vad säger då Jesus? Ja han vill göra oss fria ifrån de hat- eller "illatyckande"-känslor vi bär på. Han säger i Matt 5:43-44 "Ni har hört det sägas: ´Du ska älska din medmänniskan och hata din fiende.´ Men jag säger er: älska era fiender, be för dem som förföljer er."

Det finns frihet att inte leva med hat eller illatyckande och Jesus vill att vi ska leva i frihet. Hela hans agenda och vilja med oss människor är att vi ska ha en relation med honom vilket också innebär ett liv i förlåtelse och frihet.

Det är inte Jesus önskan att vi ska gå omkring och hata våra medmänniskor eller hata dem som tycker annorlunda än oss utan han förespråkar förbön för dem och till och med kärlek till dem som vi tycker illa om.

Ett liv i Jesu kärlek är ett liv i frihet.

Jag behöver inte tycka illa om Steelers. Jag kan välja att acceptera att de också är en organisation som bara vill göra sitt bästa för att vinna Superbowl och att de i sanning är ett bättre lag än Cincinatti Bengals (som jag håller på). När jag väljer att lägga bort mitt eget agg mot Steelers så innebär det att jag också blir fri från agget. Fri från destruktiva känslor, för våra hatiska känslor är destruktivt för oss. De bygger inte upp, nej de river ner.

Försök att lägga bort det hat eller illatyckande du bär på. Lyckas du inte själv, be Jesus att han ska befria dig och hjälpa dig att leva i hans kärlek.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.