Du är här:Start > Blogg

22 apr torsdag

Tomhet men ändå hopp

Boken Predikar inleds med orden: "Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet."

Visst känns det så ibland, att allt är tomhet, att allt är precis som Predikaren skriver några verser längre fram: "ett jagande efter vind"

Jag själv har känt den känslan många gånger i livet och under pandemin är det en känsla som varit närvarande alltför mycket. Samtidigt har den liksom inte helt tagit över, för någonstans finns det också ett hopp.

Kristendomen är (och bör) vara hoppets religion. Vi tror på en Gud som bär genom svårigheter, som ger frid och som, genom vår tro (inte gärningar), ger oss evigt liv.

Lärjungen och aposteln Petrus skriver: "Välsignad är vår Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen" (1 Petr 1:3-4).

Jesus säger i Matt 11:28-30 "Gå in under mitt ok och lär av mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Hos mig finner ni ro för era själar. Mitt ok är behagligt och min börda är lätt."

Ett liv med Jesus är ett liv i tillit till en Gud, det levande hoppet som bär oss genom svårigheter, genom "dödsskuggans dal". Det livet är till för alla, varenda människa har möjlighet att tro på Jesus. Precis som vi läser i Rom 10:9 "Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväck honom från de döda, då blir du räddad."

Jag vill påminna dig som tror att inte tappa bort hoppet i Jesus, sök Honom i bön och skrift, närma dig Honom och han ska närma sig dig, ja han har aldrig lämnat dig!

Jag vill uppmuntra dig som inte tror att ge ditt liv till Jesus, att be till honom med dina egna ord och börja en ny resa, en ny epok i ditt liv. Ett liv tillsammans med Jesus!

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

23 feb tisdag

Gudsbild

I söndags (22/2) predikade jag om vilken bild vi har av Gud, vilken förståelse vi har av Gud. Det vi i kyrkan brukar kalla Gudsbild. Jag talade om att Gud är en helhet och för att försöka oss på att förstå Honom behöver vi också förstå helheten av honom.

Jag läste en liten sammanfattning som jag nu lägger ut här med tillhörande fotnoter på alla ord, det finns givetvis fler bibelord på orden men jag har valt att ge ett eller max på exempel per ord. Håll till godo:

Gud är trofast, barmhärtig, rättfärdig, rättvis, rik på nåd och sen till vrede. Han är kärlek, Han är den som dömer, Han är den som förlåter, Han är vägen, sanningen och livet. Allsmäktig, väldig, evig, härskarornas Herre, Han är helig, Han är den högste, skaparen, världens ljus, och Han är alltigenom God. Han är den herde som leder sitt folk, Han ger och håller sina löften, han räddar, Han befaller, Han är Kung, sitter på tronen och regerar, Han är vår Fader, Han tröstar som en moder, Han är klippan, Han är den som helar. Han är den som är.

Barmhärtig, sen till vrede, rik på nåd, trofast: 2 Mos 34:6. Allsmäktig: Jes 10:13. Väldig: 1 Mos 17:1. Kärlek: 1 Joh 4:8. Skaparen, evig: Jes 40:20. Vägen, sanningen och livet: Joh 14:6. Helig: 3 Mos 11:44. Världens ljus: Joh 8:12. Rättfärdig, rättvis: 5 Mos 32:4. God Ps 25:8; 1 Krön 16:34. Domare Ps 7:12. Härskarornas Herre (Herren Sebaot): 2 Sam 6:2. Högste: 1 Mos 14:20. Leder sitt folk: 5 Mos 8:2. Ger och håller löften: 5 Mos 6:18. Räddar: 2 Mos 6:6; Rom 9:10. Befaller: 2 Mos 34:11; Joh 14:21. Herde: Ps 23:1. Regerar på tronen: Ps 9:8. Kung: Ps 24:10. Fader, Klippan: 5 Mos 32:4-6; Jes 64:8. Helar: Se Jesus i evangelierna; 2 Mos 15:26. Tröstar som en moder: Jes 66:13. Förlåter: Neh 9:17
Gud är: 2 Mos 3:14.

Om du vill se predikan så finns den här: https://youtu.be/8_bwE0OX5DI

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

28 okt onsdag

Du behöver inte leva med hat

Du behöver inte...
Det finns en del saker i livet som vi tror vi behöver men i själva verket behöver vi väldigt lite. Ser man på den klassiska behovstrappan hittar vi mat, luft, vatten, trygghet, gemenskap m.m. Men det finns också mycket vi inte behöver. Vi skapar oss behov i våra liv, saker vi tror att vi behöver men egentligen behöver vi det inte alls. Som TV, Mobil, Internet t. ex. Dock har vi skapat oss ett behov kring dessa saker.

Hur som, en sak vi inte behöver är att hata. I dagens samhälle ser vi väldigt mycket hat och det kommer ifrån alla världens alla grupper. Ingen grupp eller kategori av människor är fria från hat, inte ens de kristna.

Detta är givetvis sorgligt, men det verkar finnas i oss människor ett driv att hata andra eller åtminstone tycka illa eller se ner på andra. Det är alltifrån att hata människor med en annan hudfärg, en annan religion eller för att de håller på ett annat fotbollslag än du själv. Jag själv har väldigt svårt för det amerikanska fotbollslaget Steelers.

Vad säger då Jesus? Ja han vill göra oss fria ifrån de hat- eller "illatyckande"-känslor vi bär på. Han säger i Matt 5:43-44 "Ni har hört det sägas: ´Du ska älska din medmänniskan och hata din fiende.´ Men jag säger er: älska era fiender, be för dem som förföljer er."

Det finns frihet att inte leva med hat eller illatyckande och Jesus vill att vi ska leva i frihet. Hela hans agenda och vilja med oss människor är att vi ska ha en relation med honom vilket också innebär ett liv i förlåtelse och frihet.

Det är inte Jesus önskan att vi ska gå omkring och hata våra medmänniskor eller hata dem som tycker annorlunda än oss utan han förespråkar förbön för dem och till och med kärlek till dem som vi tycker illa om.

Ett liv i Jesu kärlek är ett liv i frihet.

Jag behöver inte tycka illa om Steelers. Jag kan välja att acceptera att de också är en organisation som bara vill göra sitt bästa för att vinna Superbowl och att de i sanning är ett bättre lag än Cincinatti Bengals (som jag håller på). När jag väljer att lägga bort mitt eget agg mot Steelers så innebär det att jag också blir fri från agget. Fri från destruktiva känslor, för våra hatiska känslor är destruktivt för oss. De bygger inte upp, nej de river ner.

Försök att lägga bort det hat eller illatyckande du bär på. Lyckas du inte själv, be Jesus att han ska befria dig och hjälpa dig att leva i hans kärlek.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

19 aug onsdag

Något litet

Ibland vill vi människor det största, det som syns mest, det som gör mest med ett eko som är långvarigt. Men vad är det egentligen som har betydelse?

Jag tänker mig att det ofta kan vara det lilla som är det viktiga. Alice Cooper har en låt som heter "It´s the little things" där han i början av låten sjunger:

"You can burn my house
You can cut my hair
You can make me wrestle naked
With a grizzly bear

You can poison my cat
Baby I don't care
But if you talk in the movies
I'll kill you right there."

Visst kan det kännas igen, hur det är just de små sakerna som triggar igång oss kanske än mer än de stora sakerna.

Jag skrev en dikt 2014 på detta tema, men då handlade de inte om att jag blev arg för de små sakerna utan hur de små sakerna är det som betytt mest.

"Det är de små sakerna.
De där konstiga och utåt sett obetydliga sakerna, som sätter sina spår.
Det är de flyktiga tillfällena.
De där udda tillfällena, som återkommer varje år.

Det är inte de stora händelserna.
De där spektakulära händelserna, som visat hålla sig i längden.
De är inte de stora.
Nej, det är i det lilla, de är parenteserna, som sticker ut i mängden.

Som den gången flugan höll sig borta och jag fick ro.
Handen på axeln, när jag inte kunde tro.
Sången på radion i helt rätt tid.
De korta orden från vännen, som gav mig inre frid."

Jag älskar också Agnes Johanssons dikt "Herre jag ber":

"Jag ber dig Herre få göra
det lilla jag möjligen kan,
det stora får du så gärna
giva åt någon ann.

Ett litet leende och en vänlig gest
kan just nu vara som allra bäst.
Så giv mig då orden de allra rätta
som någons tunga börda kan lätta."

Det som vi tänker är litet, kanske är just det som är stort för någon annan. Jag vet att ett sms med en uppmuntran eller ett "jag tänker på dig" kan betyda otroligt mycket för en annan människa. Eller ett telefonsamtal, eller ett kort på posten, eller vad det än kan vara som leder till uppmuntran och glädje.

Kanske är det så att Gud har lagt något på ditt hjärta, eller gör i detta nu, något litet, något enkelt, som du upplever du kan göra för en annan människa. Slå inte bort det, för just den där lilla (eller stora) gärningen som du bär på kan vara så otroligt betydelsefullt för din nästa.

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

23 jun tisdag

Maskerna

Här kommer en personlig sommartanke ifrån mig:

Hur bryter vi ner de masker vi bär på i församlingarna i Sverige? De allra flesta av dem som går till kyrkan mår bra och behöver inte ha någon mask på sig, i alla fall ingen som förändrar hela utseendet, kanske att man snarare har lite smink på sig snarare än en hel mask. Men när vi mår dåligt så kommer den på, vi går till församlingen på någon gudstjänst, förberedda med en leende mask för att ingen annan ska förstå att det just nu är dåligt. När det inbjuds till förbön väljer man att hålla fast vid sin mask, sitta eller stå i kyrkbänken och sjunga med i lovsången, gärna med en lyft hand eller två.

Dan B. Allender skriver i sin bok "Den haltande ledaren" om detta:
"Organisationer är fulla av liknande knutar eftersom det inte finns tillräcklig ärlighet mellan människor för att bygga omsorgsfulla relationer där man vågar överlåta sig åt varandra. Istället är alla upptagna av att sätta på sig den rätta masken. Om det är en glad organisation väljer alla att sätta på sig glada masker. Om det är ett intellektuellt och allvarligt ställe skulle ett glatt ansikte verka barnsligt och fel."

Jag ställer mig frågan vad detta beror på? När jag svarar mig själv tänker jag att det främst beror på osäkerhet och en vilja att inte vara svag inför andra. Vi vill troligen inte visa att vi faktiskt är mänskliga, fulla med brister och problem utan istället visa upp en sida som ingen av oss egentligen har, perfektion. Men eftersom vi ändå håller på med falska jämförelser dagligen så håller vi fast vid att det finns perfektion, även fast det är en lögn.

Varför skriver jag falska jämförelser? Jo, för att ingen vet hur andra egentligen har det, eftersom så gott som alla tar på sig sina masker så kan vi inte veta hur människor i vår närhet faktiskt har det. Utom möjligen de få verkligt nära vänner vi eventuellt har.

Min önskan är att uttrycket "kom som du är" inte bara ska vara något som församlingar säger utan är en praktisk utlevd verklighet. Där man får komma precis som man är, eller kanske snarare, där man vågar komma precis som man är. För visst vill vi att människor ska komma som de är, men varför är verkligheten sådan att när någon går igenom en kris är det ställe som först och främst undviks just församlingen? Istället för att gå till församlingen och hämta kraft, gemenskap och kärlek så undviker man den. Något som jag anser är sorgligt.

Det sorgliga för min egen del är att jag ju gör likadant, kanske inte att jag undviker att gå till församlingen när jag mår dåligt, men att jag stundom går dit med en mask som kamouflerar mina känslor är fakta.

Det hela påminner om en dikt jag skrev 2015:

Jo tack, det är bra.
Bara bra, helt ok, funkar.
Men inom mig, nja.
Sliten, trött, hjärtat dunkar.
Stressad, sårad, osynlig tår.
Ledsen och bedrövad.
Livet gått fort många år.
Glädjen bedrövad.
Skrattar med munnen.
Gråter inom mig.
Lyckan försvunnen.
Men jag ljuger för dig.
Så tack för att du fråga.
Det är bara bra.
Ständigt brinnande låga.
Jo tack, det är bra.

Hur vänder vi trenden?

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Här kommer församlingens pastorer Andréas och Gunilla att dela tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.