Du är här:Start > Blogg

23 feb fredag

Just nu i församlingen.

Hej!

Nu ska jag också prova på att blogga lite, det är första gången jag gör det! Jag vill berätta om vad som händer just nu i vår församling. Under hösten har vi förberett oss för att starta fler hemgrupper. Det var ett uppdrag jag fick när jag började min tjänst här i början av hösten. Nu börjar det att bildas
flera nya grupper, vilket gläder oss mycket. Vi tror att dessa grupper
kan bli platser där människor växer i sin tro. Vårt mål är att se fler
människor komma till tro. Under den kommande helgen kommer vi att döpa
två ungdomar, och vi gläder oss åt det och förväntar oss fler dop. Vi
har också flera människor som vi ska välkomna in i församlingen, vilket
också gläder oss mycket.

I församlingsledningen har vi diskuterat hur vi på bästa sätt kan hjälpa
de människor som nu kommer till oss genom RIA. En tanke är att starta en
frukost för dem innan gudstjänsten på söndagar.

Nästa månad kommer vi att börja satsa på att nå människor som inte brukar gå i kyrkan. Som en del av detta kommer vi att hyra AquaNova, badhuset i Borlänge. Ta med dig vänner och var med där den 8 Mars 18-21:00!

Vi har också börjat året med att läsa Bibeln tillsammans i en bibelapp.
Det roliga med detta är att alla som vill kan dela med sig av sina
tankar och känslor när de läser texten. Det är spännande att se vilka
reflektioner som kommer fram! Den här veckans läsning har handlat om den
yttersta tiden. Det är både skrämmande och tröstande att läsa om den.
Här är något jag skrev igår:

"Jag tror att vi lever i den yttersta tiden - men det har alla
generationer innan mig också trott! Sanningen är i alla fall att min tid
är nu och på något sätt lever varje generation i den sista tiden. Vi är
kallade att leva våra liv på klippan Jesus! Grunden är viktig. För några
dagar sedan läste vi i bibelläsningsplanen om mannen som bygger på sanden. Om det blåser och regnar är det viktigt med en stark grund. På den kan man bygga med guld, silver eller ädla stenar - något som blir bestående:
TRO, HOPP och KÄRLEK. Jesus säger: Känn ingen oro! När änglarna kommer
på besök säger de: Var inte rädd, frukta inte. Bibelordet säger: Fruktan
finns inte i kärleken. Jesus sov mitt i stormen. Låt oss lita på att han
är med oss mitt i stormen! Låt oss fyllas av det han säger: Min frid ger
jag er!"

Låt oss ha fokus på Jesus. Hebreerbrevet 12:2-3 säger: Låt oss fästa
blicken på Jesus, trons upphovsman, annars tröttnar ni och ger upp.

Gud välsigne dig,

Daniel Oscarsson

Av Daniel Oscarsson

Pastor och föreståndare

073-433 71 60
daniel@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

14 feb onsdag

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) var en man som följde Andens vägledning och spred evangeliet om den levande tron på Kristus runt om i södra Norge. Han fick ett möte med Jesus när han var ute och plöjde en av hemgårdens åkrar. Detta möte berättade han om för andra och flera fick ta emot den kraft det finns i evangeliet, den verkliga sanna kärleksfulla kraften som finns när vi omvänder oss till Jesus.

Han gick runt i olika samhällen och städer och predikade evangelium. Många människor tog emot Jesus och slutade därav att dricka och slåss, istället fick det rätsida på livet och levde ett liv i kärlek. Det var flera orter som blev helt förvandlade efter att Hauge predikat evangelium där.

På denna tid var det inte lagligt att göra detta, det var heller inte lagligt att vara en "lösdrivare" alltså någon som gick omkring utan arbete. Han fick vara med om flera fängelsevistelser.

Vi ett tillfälle kom han till Eiker vid Drammen. Där anlade han ett pappersbruk och i boken Hans Nielsen Hauge av Curt Björkquist kan man läsa följande:

"Inom kort stod Eikers papperskvarn där fix och färdig. Från början var det sex ägare till densamma, bland andra Hauges bror Mikkel. Kostnaderna för anläggningen bestriddes bland annat av de inkomster, som Hauge fått av sina böcker. Genom sina bekanta på landsbygden anskaffade han också ett betydande parti lump. Hauge gladdes över att på detta sätt kunna vara sina vänner till nytta och sätta människohänder i arbete.
Eikers papperskvarn kom med åren att bli en mönsteranläggning. Hauge var den ledande kraften i det hela. Han bistod med råd och dåd, och det var han, som anställde arbetarna. Det blev ett 40-tal. Han lånade också pengar år meddelägarna.
Jämte pappersfabrikationen slog man sig också på tillverkning av benmjöl. Vidare satte man upp en vanlig kvarn och dessutom ett garveri. Ja, på detta sätt växte det upp en betydande industri i Eiker.
Vid fabrikerna rådde vad man skulle kunna kalla en kristlig kommunism. Arbetsgivare och arbetare kände sig som en enda stor familj. Man åt vid samma bord, och vid måltiderna lästes bordsbönerna i tur och ordning av alla. Efter arbetets slut brukade man alltsom oftast samlas till möte.
Härigenom kom i själva verket Eikers papperskvarn att under lång tid framåt bli ett centrum för de nyvaknade kristna livet på Östlandet. Nästan alltid kommo nämligen gäster från både när och fjärran för att hälsa på och få råd och hjälp i olika situationer. På 'kvarnen' kände man sig hemma, och där fick man alltid ett gott Guds ord med på vägen. Under förföljelsetiderna, då motståndet växte, gingo tankarna till 'kvarnen' och man tog vandringsstaven i handen och vallfärdade dit. Här var man alltid välkommen och behövde aldrig gå tomhänt hem." (s64-65)

Jag tycker det är fantastiskt att man genom ett pappersbruk kan verka för att sprida Guds rike och växa som lärjunge. Ingenting är omöjligt för Gud och så otroligt mycket kan användas till att sprida Guds rike!

Hauges liv och verk är en riktig inspiration för oss idag, inte för vad Hauge gjorde, utan för vad Gud gjorde genom Hauge!

Vad vill Gud göra genom dig?

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

7 feb onsdag

Bön

Basil Miller skriver en bok om väckelseförkunnaren Charles Finney där går att läsa:

"Beecher som tidigare varit motståndare till Finneys väckelser säger: 'Detta var Guds verk. Det var den mäktigaste väckelse världen någonsin upplevt på så kort tid. 100 000 rapporteras ha gått in som medlemmar i olika församlingar som resultat av denna väckelse. Den är utan motsvarighet i kristenhetens historia.'
Finney vände sig också till den studerande ungdomen. Många av dem kom till tro. En noggrann undersökning som gjordes senare visade att 40 av dem blev förkunnare.
Finney sade att nyckeln som öppnade dörren till de himmelska välsignelserna under denna väckelse var bön. Clary, Fader Nash och andra som inte ens är nämnda vid namn, kastade sig ner inför Guds tron och bönföll om en andeutgjutelse."
(Charles Finney - Guds brandfackla, Basil Miller, 1975, s86)

Bönen är återkommande i alla väckelser i alla tider. Jag själv kallar mig inte "bönemänniska" en person som kan sitta länge i bön. Däremot inser jag ju verkligen hur viktig bönen är och hur viktigt det är för oss att be till den levande Gud vi tror på, Fader, Son och Ande.

Jag är övertygad om att det inte finns något sätt att be som är mer effektivt, utan att det snarare är så att den mest "effektiva" bönen är den som kommer ifrån hjärtat.

Låt oss likt tullindrivaren i Luk 18:13 utgjuta vårt hjärta och vår längtan till Jesus Kristus, Han som är vägen sanningen och livet!

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

1 feb torsdag

8 år

Idag är det exakt åtta år sedan jag startade min tjänst som pastor i Borlänge Pingstförsamling, vi hade då bott bara nån dag i Borlänge och fick hyra ett hus i Idkerberget av några församlingsmedlemmar för att sedan flytta in till Ordvägen i april där vi huserat sedan dess.

Det hinner hända mycket på åtta år, många människor har kommit in i församlingen, många har flyttat vidare. Många ungdomar har tagit studenten och flera har flyttat iväg för att studier på annan ort. Kära vänner har flyttat hem till himlen och jag själv har fått utvecklats i min tjänst som pastor på flera olika områden.

När jag stannar upp och tänker på vad som verkligen har hänt här i Borlänge under denna tiden så inser jag att tiden inte alls går snabbt, det bara känns så. Det är så otroligt mycket som hänt, så mycket gläjde, en del sorg och en del kamp.

Pandemi, tvivel, öken, oas, tro, läger, skratt, helig Ande, dop, frälsning, dikter, en bok, predikan, barnvälsignelse, nattvard, ljus, Jesus, bibelstudier, bad, natur, skidor, bilar, människor, gudstjänster, möten, hår, kepsar, teologi, sjukhusbesök, innebandy, tennis, semester, bröllopsdagar, födelsedagar, pingis, sällskapsspel, turnering, hajk, Helgen, snö, is, skridskor, pulka, grillning, Nyhemsveckan, möteshelg, gästpredikant, Unite, Dalagården, Hampe, familj, Elmira, Inez, Ludvig och min underbara fru Elin!

Ja det finns säkert många fler ord som är värda att nämna, men bara dessa vittnar om att det verkligen hänt mycket, inte minst ser vi det på barnen och tänk, de som har börjat vara med i USB 7.0 var 5 år när vi flyttade hit, tänk.

Det är en sådan nåd att få tjäna i församlingstjänst, givet att det inte alltid är enkelt, men att få vara anställd i en underbar församling som Borlänge Pingstförsamling är verkligen något fantastiskt och det är från hjärtat!

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

25 jan torsdag

Församlingen

Mikael Tellbe skriver i sin bok Andens värk om sann andlighet och utgår ifrån 1 Korinthierbrevet. I ett kapitel skriver han om vishet och att Gud utmanar den världsliga visheten genom att bland annat låta Jesus dö på korset. Han skriver även om att Gud visar en annan vishet genom församlingen, som består av ofullkomliga människor med fel och brister men ändå älskade och använda av Gud. Så här skriver han:

"I dag kan många se församlingens problem och brister som ett uttryck för mänsklig ofullkomlighet, där församlingen blivit en spelplats för inbördes konflikter - och det var ju så det hade blivit i Korinth. Men för Gud är inte församlingen ett problem utan ett vittnesbörd om hans godhet och storhet. Församlingen är en plats där Guds räddning tar gestalt och storhet i en försonad gemenskap av förlåtna syndare - alla lika inför Gud, oavsett etnicitet, kön, ålder eller social bakgrund. Detta är Guds vishet 'i hela dess mångfald.'"

Tänk, Gud har inga problem med att församlingen innehåller mångfald, nej, tvärtom. Mångfalden av människor, (samtliga med brister) vittnar om att Gud är en god Gud, en Gud för alla människor på den här planeten. Jesus dog inte bara för vissa utan för alla! Dig inkluderad! Det finns ingen människa som är undantaget!

När vi i församlingen lyckas älska varandra händer något än mer, då vittnar vi tydligt om vem Gud är. För Gud är den som älskar alla. När vi lever i den kärlek som kommer från Gud så vittnar det om Guds vishet, Guds vishet som inte är världens vishet utan just Guds vishet. Världen vill kalla eliten, Gud kallar alla!

1 Tim 2:3-4 "Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen."

Av Andréas Skogholm

Pastor med ansvar för ungdomsverksamheten. Jobbar 80 %, ledig på måndagar.

070-165 07 50
andreas@borlange.pingst.se

Kategorier

Pastorernas blogg

Om bloggen

Andréas, en av församlingens pastorer, delar här tankar och funderingar som gäller församlingen, vardagslivet och olika händelser i smått och stort.